Witte donderdag Donderdag, 24 maart …

Witte donderdag Donderdag, 24 maart 2016

Bijbellezing: Johannes 6:53-57
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
(Johannes 6:56, NBG ‘51)

Aan de vooravond van Zijn kruisiging waste Jezus de voeten van de discipelen en brak Hij het brood met hen. Hij wist dat er voor zijn volgelingen moeilijke dagen in het verschiet lagen en daarom gaf Hij hun de volgende instructie mee: “Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie” (Joh. 15:4, BGT). Ik werd geraakt door het woordje verbonden en wilde nader onderzoeken wat Jezus daarmee bedoelde.
Het kwam bij me op dat één manier waarop Jezus dit aan zijn leerlingen uitlegde, was, toen Hij zei dat de wijn die zij dronken zijn bloed was en het brood dat zij aten, zijn lichaam. Als zij van de wijn zouden drinken en van het brood zouden eten, dan zou Jezus in hen zijn en met hen verbonden zijn. Toen ging ik nog eens door de evangeliën en zag ik, dat, wanneer Jezus de Schriften bestudeerde, Hij in aanbidding ging en bad. Hij deed bepaalde manieren voor waarop wij met Hem verbonden kunnen blijven.
Door met Jezus verbonden te blijven, worden wij geestelijk gesterkt. Toen ik nadacht over de keren in mijn leven dat ik geestelijk zwak was geweest, besefte ik dat zulke momenten bijna altijd samenvielen met de momenten waarop ik niet trouw met Jezus verbonden was gebleven.
Wij krijgen iedere dag de gelegenheid om het onderwijs van Jezus te gehoorzamen, waarin Hij aangeeft dat wij met Hem verbonden moeten blijven. Het vieren van het Avondmaal, het regelmatig lezen van de Bijbel, en het bijwonen van de erediensten zijn meer dan alleen maar gezonde geestelijke praktijken; het vormt een uitnodiging om met Christus verbonden te blijven zoals Hij met ons verbonden is.

Gebed:
Lieve God, help ons met Jezus Christus verbonden te blijven, zodat Hij deel uitmaakt van alles wat wij denken, zeggen en doen. Amen.
Centrale gedachte:
Hoe nodigt u Jezus uit om deel uit te gaan maken van uw leven?
Voorbede:
voor die mensen die het heilig Avondmaal bedienen.
Mw. Vicki Hines (Tennessee, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.