Het licht van de wereld Woensdag, 23 maart…

Het licht van de wereld Woensdag, 23 maart 2016

Bijbellezing: Johannes 1:1-5
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben
(Johannes 8:12, NBG ‘51)

Voor onze aanbiddingsdienst plaatste onze voorganger tafels in de vorm van een enorm kruis. Op de tafels lagen broden en stonden avondmaalsbekers wijn en enkele kandelaars. Wij zaten aan de kruisvormige tafels tijdens het Avondmaal, gaven het brood en de wijn door en bedienden elkaar. Na het Avondmaal werden er een aantal Bijbelgedeeltes gelezen. Na elke lezing werd er een kaars gedoofd met een koperen kaarsensnuiter.
Ik keek toe hoe het kleine kelkje over de vlam werd geplaatst, waardoor de zuurstof werd afgesneden. Ik werd gegrepen door een enorm sterke spirituele bewustwording. Als wij lichten voor Christus willen zijn in deze wereld, moeten wij een bron hebben van leven-gevende spirituele energie. Zonder die voortdurende vernieuwing door Gods Geest neemt ons licht in sterkte af.
Onze spirituele vernieuwing komt van onze sharing tijdens aanbiddingsdiensten – gebeden, schriftlezingen en het zingen van geweldige geestelijke liederen – fellowship met andere Christenen, liefdedaden en dienstbetoon. Wanneer wij open staan voor de genade die ons aangeboden wordt bij ieder van deze praktijken, zullen wij als lichtjes helder schijnen en niet uitdoven.

Gebed:
God van licht en leven, vernieuw ons door de kracht en de aanwezigheid van uw heilige Geest. Dat ons leven mag schijnen met uw liefde. Amen.
Centrale gedachte:
Gods leven-gevende licht van liefde zal iedere duisternis verlichten.
Voorbede:
voor mensen die te maken hebben met twijfel en wanhoop.
Everard Blackman (Queensland, Australië)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.