Goede Vrijdag Vrijdag, 25 maart 2016…

Goede Vrijdag Vrijdag, 25 maart 2016

Bijbellezing: Romeinen 8:1-11
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.
(Hebreeën 4:16. NBV)

Door de enorme krachtige Loma Prieta -aardbeving uit 1989 stortten gebouwen en de bovenste rijbaan van de Nimitz snelweg in. Er kwamen 63 mensen om en het leven rondom het gebied rond de baai van San Francisco kwam zowat tot stilstand. Er heerste totale verwarring en er was veel verdriet. De overlevenden moesten hun leven weer zien op te bouwen. Mijn collega’s en ik bleven maandenlang op onze hoede. Bij elke naschok ging ons hart tekeer en dachten wij angstig dat dé gevreesde schok nu gekomen was. Wetenschappers hadden ons daar vaak voor gewaarschuwd. Een vriendin beschreef haar reactie toen de schok kwam als volgt: “Ik bad “Het spijt mij, God!”” In haar doodsnood– en niet op de hoogte van Gods genade – vreesde zij meteen het oordeel.
Gods oordeel voor onze zonden kan beangstiger zijn dan welke aardbeving ook. En toch wil God ons niet straffen. Zijn Zoon, Jezus Christus, pareerde de vernietigende slag van het oordeel door eeuwen geleden aan een Romeins kruis de kruisdood te sterven; en God deed Hem opstaan uit de dood. Christus’ offer kan vergeleken worden met een sterk gebouw dat een aardbeving weerstaat. Het beschermt ons tegen de eeuwige consequenties van de zonde. Wij mogen weten dat, met welke crisis of ellende wij ook te maken krijgen, de allerbelangrijkste schok geneutraliseerd is. Door Christus kunnen wij in plaats van veroordeling, vrede en vreugde voelen – in dit leven en in het leven dat ons te wachten staat.

Gebed:
Standvastige God, wanneer de gebeurtenissen in ons leven ons angst inboezemen, herinner ons er dan aan dat wij veilig in uw genade kunnen rusten. Amen.
Centrale gedachte:
Vandaag en alle volgende dagen zal Gods liefde en genade ons ondersteunen.
Voorbede:
voor mensen die herstellende zijn van de gevolgen van natuurrampen.
Columba Lisa Smith (Californië, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.