Wie ben je? Dinsdag, 19 april 2016 …

Wie ben je? Dinsdag, 19 april 2016

Bijbellezing: Johannes 10:1-6
Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.
(Jesaja 49:16, NBG ‘51)

Ik heb moeite om gezichten van mensen te herkennen, inclusief die van mijn vrienden die ik al enige tijd niet heb gezien. Dit kan heel vervelend zijn. Op een dag ontmoette ik in Maleisië een voormalig klasgenoot in een winkelcentrum in Kuala Lumpur, maar ik herkende hem niet, hoewel we op school goede vrienden waren geweest. Ik vroeg: “Wie ben je?” Omdat hij aardig is, antwoordde hij hoffelijk. Voor velen van ons is het moeilijk om mensen te herinneren, maar niet voor onze grote en trouwe God. God vergeet ons nooit en kent ieder van ons bij naam. In Jesaja 45:3 staat: “Opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël.” In Johannes 10:3 gaat het over de Goede Herder: “Hij roept zijn eigen schapen bij name.” God kent zelfs de naam van elke ster in de hemel: “Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name” staat er in Psalm 147:4. Hoeveel te meer zal God Zijn kinderen op aarde kennen en zich herinneren! We kunnen ons misschien zorgen maken dat onze vrienden op een dag zullen vragen: “Wie ben je?” Maar we kunnen gerust zijn: waar we ook zijn en wanneer ook, we kunnen erop vertrouwen dat God en onze Heer Jezus Christus zich ons altijd zullen herinneren. Dit is de belofte van God onze Vader in de hemel.

Gebed:
Lieve God, onze hemelse Schepper en Vader, dank U voor de verzekering dat U ieder van ons altijd kent en herkent. Amen.
Centrale gedachte:
God kent en herkent ons altijd.
Voorbede:
voor mijn voormalige klasgenoten.
Kong Peng Sun (Singapore, Singapore)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.