De soldaat Maandag, 18 april 2016 B…

De soldaat Maandag, 18 april 2016

Bijbellezing: Psalm 144:1-15
Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
(Matteüs 6:10, NBG ‘51)

Toen ik mijn zoon in de rij zag staan met zijn peloton, was ik verzonken in herinneringen. Ik herinnerde me nog hoe ik hem instopte met zijn knuffelbeer. Ik dacht eraan hoe hij altijd op me af kwam rennen en me zo’n stevige omhelzing gaf dat ik haast niet meer kon ademen. Zijn ondeugende glimlach kon een hele kamer doen oplichten. Tranen stonden in mijn ogen, maar ik hield ze in, worstelend om moedig te blijven. Ik hoorde de sergeant roepen: “Geeft acht!” en het peloton keerde om en liep naar het vliegtuig. “Ik hou van je,” fluisterde ik nog een keer. Mijn hart riep uit naar God. Ik bad dat God hem zou beschermen en dat mijn zoon open zou gaan staan om God te leren kennen. In mijn hart gaf ik mijn zoon over aan Gods zorg met de woorden “Uw wil geschiede.” Ik wilde mijn zoon beschermen tegen de gevaren van de oorlog. Ik kon hem niet beschermen, maar ik kon op God vertrouwen. Ik had mijn zoon overgegeven in de handen van God. Toen ik dat deed, moest ik denken aan de woorden van Psalm 144:2: “Mijn goedertierenheid en mijn vesting, mijn burcht en mijn bevrijder, mijn schild en bij wie ik schuil.” Wat er ook gebeurt, ik weet dat God met ons zal zijn. We kunnen niet alle omstandigheden in ons leven in de hand houden, maar we kunnen erop vertrouwen dat God ons door de duisternis draagt. Omdat Gods genade eeuwig duurt, zal Hij ons nooit teleurstellen.

Gebed:
Trouwe God, laat Uw wil vandaag gedaan worden in ons leven, en laat ons U vertrouwen met alles wat we hebben. Amen.
Centrale gedachte:
In de stormen van het leven, reikt God naar ons uit om ons te dragen.
Voorbede:
voor gezinnen van militairen.
Mw. Lisa Ward (Alabama, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.