Terugveren Zondag, 17 april 2016 Bi…

Terugveren Zondag, 17 april 2016

Bijbellezing: 1 Petrus 1:3-9
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
(Nahum 1:7, NBG ‘51)

Mijn baan bij een kwekerij houdt onder meer in dat ik bomen kweek. We nemen een takje van een bepaald soort boom, enten het op het een wortelstok van een andere soort. Uiteindelijk ontwikkelen de twee zich als één. Ze worden groot en lijken sterk, maar daar stopt het proces niet. Als de boom volwassen is geworden, controleren we hem door middel van een simpele test: we duwen tegen de stam. Als de ent goed genezen is, zal de boom onder druk buigen en weer terugveren als hij losgelaten wordt. Als de ent niet genezen is, kan de boom er nog steeds gezond uitzien. Wanneer er echter druk op wordt uitgeoefend, wordt de verborgen zwakheid blootgelegd en zal de stam van de ent afbreken.
Zo gaat het ook bij ons wanneer er druk op ons wordt uitgeoefend en ons geloof op de proef wordt gesteld. Als ons geestelijk leven weinig diepgang heeft, mag alles er wel goed uitzien, maar kunnen we, net als die boom, onder druk snel bezwijken. Door tijd door te brengen in Gods aanwezigheid via het gebed en het dagelijks lezen van de Bijbel, worden wij voorbereid en gesterkt voor moeilijke tijden. Te midden van beproevingen kunnen we ons beroepen op wat we hebben geleerd over God in die stille momenten. In Jezus – de sterke wijnstok van waaruit wij groeien als ranken (zie Johannes 15:5) – buigen wij misschien wel, maar breken wij niet.

Gebed:
Lieve Heer, sterk ons door Uw genade, zodat wij onze beproevingen tegemoet zullen treden in het vertrouwen dat U elke stap van de weg met ons bent. Amen.
Centrale gedachte:
Mijn kracht komt uit mijn relatie met Jezus.
Voorbede:
voor werknemers bij kwekerijen.
Steven C. Beebe (Washington, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.