Vergeving Woensdag, 11 mei 2016 Bij…

Vergeving Woensdag, 11 mei 2016

Bijbellezing: Lukas 6:35-38
Accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven.
(Kolossenzen 3:13, BGT)

Tien jaar geleden beroofde een vriend van de familie mijn vader van het leven. Het speelde zich af in Colombia, in de plaats Baudó. Mijn familie had deze man en wat andere familieleden geholpen. Na een conflict met mijn broer zocht deze persoon wraak door mijn vader te vermoorden. Deze zinloze daad vervulde mij met ongeloof en haat jegens deze man.
Later ging ik naar de stad Cali waar mijn tante woonde en zij vroeg mij mee naar haar kerk. Mijn geloof groeide naarmate ik meer over Jezus Christus hoorde en ik nam Hem aan als mijn Heiland. Ik woonde ook regelmatig bidstonden bij die bij mijn tante thuis werden gehouden. Tijdens zo’n bijeenkomst leidde de gebedsleider ons in een gebed over vergeving. Op dat moment voelde ik echt een aanwezigheid die mij ervan overtuigde dat ik, wilde ik vergeving van God ontvangen, eerst de moordenaar van mijn vader moest vergeven.
Na het laatste gebed vroeg de leider iedere deelnemer of hij wat wilde zeggen over onze gezamenlijke gebedstijd. Toen het mijn beurt was opende ik mijn mond, maar kon ik niets uitbrengen. Ik huilde van emotie. Ik had namelijk zojuist een wonderbaarlijke transformatie meegemaakt. Sindsdien bezit ik een innerlijke vrede en leef ik in harmonie met andere mensen. Ik heb geleerd dat ik voor de persoon die mijn familie pijn gedaan heeft moet bidden. Wij allemaal kunnen de redding en vergeving van God ervaren.

Gebed:
Liefdevolle God, help ons anderen te vergeven zoals U ons vergeven heeft. Amen.
Centrale gedachte:
Met Gods hulp kan ik iedereen vergeven en liefhebben.
Voorbede:
om moed om te kunnen vergeven.
Sindy Yuliana Granja (Cali, Colombia)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.