Het lied van de merel Donderdag, 12 mei…

Het lied van de merel Donderdag, 12 mei 2016

Bijbellezing: Psalm 57:7-8
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
(Hebreeën 11:1, NBG ‘51)

Toen ik deelnam aan een 24/7 gebedswake voor een terminaal zieke vriendin die aan kanker leed, was een van mijn beurten om 4 uur ’s ochtends. Op die tijd ben ik niet op mijn best. Het was nog donker toen ik opstond om te gaan bidden. Buiten was alles rustig. Toen ik in actie wilde komen om voorbede te doen voor mijn vriendin, hoorde ik opeens een vrolijk geluid in de duisternis. Het was een merel die op het dak bij de buren zat. Zijn lieflijke gezang doorsneed de duisternis met vreugde en uitbundigheid. Het kondigde de dageraad aan.
Door het horen van dat vogelgezang – nog voor het licht werd – dacht ik aan het overbekende vers uit Hebreeën 11:1: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” Met hernieuwde hoop ging ik weer bidden. Ik wist dat God mijn vriendin zou helpen en ondersteunen. Ik wist net zo zeker als de dag zou aanbreken, dat onze God haar genadig en trouw zou zijn. Ik hief een lofprijzing aan samen met mijn gevederde vriend, waardoor er vastberadenheid en hoop in mijn eigen ziel kwam. Ons geloof kan ontwaken met het ochtendgloren van iedere nieuwe dag.

Gebed:
Lieve God, geef hoop aan alle mensen die op een nieuwe en betere dag wachten. Verzeker ons van uw trouw. Amen.
Centrale gedachte:
Ik kan God loven en prijzen voor alle wonderen die ik binnenkort ga zien.
Voorbede:
voor mensen die het gevecht tegen kanker zijn aangegaan.
Janice Ross (Schotland)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.