Cursief: Is God in mij teleurgesteld? Zo…

Cursief:

Is God in mij teleurgesteld?
Zo niet, waar is Hij dan op dit moment?

Ons geloof weer opbouwen Zaterdag, 14 mei 2016

Bijbellezing: Maleachi 3:6-12
Ik heb jullie lief – zegt de HEER –, en jullie zeggen: ‘Waaruit blijkt die liefde dan? (Maleachi 1:2, NBV)

Rekeningen en papierwerk voor mijn noodlijdende bedrijf lagen overal verspreid in mijn krappe woonkamer. Ik kon er niets aan doen, maar vroeg mij af of mijn omgeving de ruïnes liet zien van een mislukt leven, het bewijs van niet uitgekomen verwachtingen. Is God in mij teleurgesteld? vroeg ik mij af. Zo niet, waar is Hij dan op dit moment?
Na hun bevrijding uit de Babylonische ballingschap stelden de Israëlieten dezelfde vragen toen zij uitkeken over de ruïnes van hun leven in Jeruzalem. God antwoordde met een zowel eenvoudige als diepe stelligheid: “Ik heb jullie lief” (Mal.1:2) Het ging God niet om de afgebrokkelde muren of de noodzaak om de verloren tijd goed te maken. Nee, God wilde dat het volk wist dat Hij hen liefhad.
Hetzelfde antwoord krijgen wij. God heeft ons lief, daar waar wij ons vandaag bevinden. Wat wij misschien als ruïnes zien, ziet Hij als grotere bouwstenen voor het leven dan wij ons kunnen voorstellen. Wanneer wij onze focus verleggen van onze chaotische omgeving naar de aanwezigheid van God, zal God ons verlossen en ons leven opnieuw opbouwen.

Gebed:
Dank U, Heer, voor uw niet aflatende liefde en nabijheid, waar wij ons ook in het leven bevinden. Amen.
Centrale gedachte:
Waar kan ik te midden van moeilijkheden Gods aanwezigheid voelen?
Voorbede:
voor mensen met een klein bedrijf.
Megan L. Anderson (Indiana, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.