Een interkerkelijke ervaring Zondag, 15…

Een interkerkelijke ervaring Zondag, 15 mei 2016

Bijbellezing: Psalm 11:1-5
Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven!
(Psalm 133:1, BGT)

De rabbijn van een Joodse synagoge in de buurt nodigde ons koor uit om met hun koor te zingen bij een oecumenische dankdienst. Na afloop van de dienst vroeg ik de dirigente of ik bij hun koor mocht komen, ook al was ik niet Joods. De dirigente sprak met de rabbijn en die zei dat hij blij voor mij zou zijn als ik lid van hun koor zou worden. Ik was niet alleen opgetogen dat ik met hen zou kunnen zingen, maar vooral dat ik Hebreeuws zou leren en het Joodse geloof.
Op Kerstavond kwam een man uit de synagoge naar mijn kerk. De keer daarop dat wij elkaar zagen, zong ik in de Sabbatsavonddienst. Hij kwam naar mij toe en vroeg of hij misschien in ons koor mocht komen zingen. Zo gezegd, zo gedaan. Onze koorleden en onze dirigent heetten hem van harte welkom.
Ervaringen zoals die drie jaar dat ik met mijn Joodse vrienden heb gezongen kunnen ons een andere kijk geven om elkaar op waarde te schatten. Het leren van andermans tradities en geloof kan ons leven veranderen en verrijken. Gods liefde en genade stellen ons in staat om verschillen te overbruggen en het geloof van anderen te leren kennen. Hierdoor wordt ook ons eigen geloof versterkt.

Gebed:
Lieve God, dank U voor waardevolle en verrijkende ervaringen die ons leren om onze broeders en zusters van andere geloven lief te hebben. Amen.
Centrale gedachte:
Door andere geloven te leren kennen kan mijn eigen geloof versterkt worden.
Voorbede:
om mensen met een ander geloof lief te leren hebben en te accepteren.
Mw. Sally McGinley (Pennsylvania, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.