Gods wiskunde Maandag, 16 mei 2016 …

Gods wiskunde Maandag, 16 mei 2016

Bijbellezing: Matteüs 14:13-21
Is er voor de HEER dan iets te moeilijk?
(Genesis 18:14, WV ‘12)

Vijf jaar geleden studeerde ik nog aan de Pabo en had ik een probleem met een opdracht van mijn docent. Ik moest het de volgende middag al inleveren en had geen tijd om de vele fouten te verbeteren. Ik raakte gestrest.
De volgende middag was ik aan het lesgeven toen een van mijn leerlingen mij: “Weet u het antwoord? Hoeveel is vijf plus twee?”
Zijn vraag irriteerde me want hij zat al in groep 6 en wist niet eens het antwoord. Ik zei: “Je weet toch dat dat zeven is? Waarom vraag je het me dan?”
Glimlachend antwoordde hij: “Nee, uw wiskunde zegt dat vijf plus twee zeven is, maar Gods wiskunde rekent anders. Voor God is vijf en twee meer dan vijfduizend, want God kan vijfduizend mensen voeden met slechts vijf broden en twee vissen.”
Door zijn vraag en antwoord verminderde mijn stress. Ik werd kalm. Ik dacht erover na en bad om Gods hulp. Tot mijn verrassing gaf mijn hoogleraar mij een extra week om mijn werk in te leveren. Ik zal nu nooit meer vergeten dat God altijd met ons is en hoop en vrede brengt.

Gebed:
Geliefde God, doe ons beseffen dat U ons nooit in de steek laat. In al onze omstandigheden komt onze hulp van U. Amen.
Centrale gedachte:
“Voor God zijn alle dingen mogelijk” (Matt.19:26, NBG ’51)
Voorbede:
voor Pabostudenten.
Linawati Santoso (Oost-Java, Indonesië)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.