Het beste deel van de dag Maandag, 9 mei…

Het beste deel van de dag Maandag, 9 mei 2016

Bijbellezing: Romeinen 10:5-13
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
(2 Timoteüs 3:16-17, NBV)

Ik heb mensen vaak horen zeggen dat zij hun Bijbel het liefst ’s morgens lezen, omdat daardoor gedurende de dag hun verstand en handelen gevormd worden. Ik heb deze gewoonte niet altijd in praktijk gebracht, maar nu voel ik de drang om zodra ik wakker word mijn Bijbel en mijn Overdenkingenboekje te pakken. Voordat ik begin te lezen, bid ik het gebed onderaan de bladzijde. Ik kijk hier echt naar uit; het is het beste deel van de dag.
Toen ik een paar jaar geleden mijn Bijbel net had, schreef ik er niet in, omdat ik hem nieuw wilde houden. Nu is hij helemaal versleten en staan er allemaal aantekeningen in de kantlijn. Ik onderstreep vaak verzen en perikopen die voor mij van bijzondere betekenis zijn. Als ik op die gemarkeerde verzen stuit, lees ik ze en voel ik dat God tot mij spreekt.
Op een dag zal ik er niet meer zijn en vinden mijn zonen of kleinkinderen misschien mijn Bijbel en lezen zij de woorden die ik gemarkeerd heb. Zo krijgen zij inzicht in Gods speciale liefde voor hen. Misschien horen zij zelfs Gods stem tot hen spreken. Op deze manier hoop ik dat mijn liefde voor Gods Woord een voorbeeld voor hen zal zijn, zelfs als mijn aardse leven erop zit.

Gebed:
Lieve Heer, open mijn hart en mijn verstand door de kracht van uw Woord, zodat ik onder het lezen mag weten en begrijpen wat U mij vandaag te zeggen heeft en daar ook gehoor aan zal geven. Amen.
Centrale gedachte:
Vandaag zal ik tijd doorbrengen met Gods Woord.
Voorbede:
voor mensen die geen toegang hebben tot de Bijbel.
Mw. Lynn Moran (Alabama, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.