De vertrouwensfactor Zondag, 24 april…

De vertrouwensfactor Zondag, 24 april 2016

Bijbellezing: Nehemia 1:1-11
“Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen.”
(Nehemia 1:1, NBV)

Jarenlang moest ik naar mijn werk onder en over allerlei verkeersknooppunten rijden. Soms, als ik onder een viaduct reed, zag ik boven mij een half dozijn trucks met oplegger voor het stoplicht wachten. Op andere momenten reed ik over het water over een brug en vertrouwde ik erop dat hij sterk genoeg zou zijn om het gewicht van mijn auto en al die andere om mij heen te dragen. Op een dag dacht ik bij mezelf: “Wow! Iedere dag vertrouw ik op die beton- en staalconstructies. Vertrouw ik echter ook zoveel op God? Wat als ik God nu eens meer zou vertrouwen wat mijn leven en familie betreft? In het Oude Testament wordt Nehemia afgeschilderd als iemand die het uitroept tot God om hem en de mede Israëlieten die in ballingschap zijn te helpen. Zij waren allemaal slaven en hun smeekbede leek hopeloos. Maar Nehemia volhardde in het aanroepen van God. Steeds weer erkende hij dat de toestand hem ver boven het hoofd was gegroeid. Hij kon het niet meer aan en vroeg God om hulp. Uit de Bijbel weten wij hoezeer God om onze omstandigheden geeft en bereid en in staat is om ons te helpen. Zelfs als een situatie hopeloos lijkt – een verkwistende volwassen zoon, een ongeneeslijke ziekte of een angst die ons in zijn greep houdt – kunnen wij bidden in het volle vertrouwen dat God ons hoort.

Gebed:
Lieve God, of wij nu voor een kleine crisis staan of voor een ogenschijnlijk onmogelijke taak, herinner ons eraan dat U onze gebeden hoort en erop reageert. Amen.
Centrale gedachte:
God geeft zelfs meer om mij dan ik mij kan voorstellen.
Voorbede:
voor bruggenbouwers.
Pamela Gilsenan (Colorado, VS)

Bron: https://www.facebook.com/Overdenkingen-244984963855/?fref=ts

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.