Allen onderwezen en bemoedigd Zaterdag, 23…

Allen onderwezen en bemoedigd Zaterdag, 23 april 2016

Bijbellezing: 1 Korintiërs 14:26-33
U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u
(1 Korintërs 14:31, NBV)

Op een ochtend bracht ik een bezoekje aan een kleuterschool. De onderwijzer stelde vragen over de dagen van de week en de kinderen staken gretig hun vinger op om te antwoorden. Elke keer als er goed antwoord kwam, klapten de andere kinderen in hun handen. Zelfs als iemand fout antwoordde, bemoedigden de onderwijzer en de leerlingen het kind net zo lang tot er een goed antwoord werd gegeven. De reactie van deze kindertjes deed mij bedenken hoe Christenen eigenlijk zowel gelovigen als ongelovigen zouden moeten sterken en bemoedigen. Of wij nu de Bijbel lezen, bidden, zingen of andere geestelijke gaven geven, Christus vraagt of wij het geloof van onze broeders en zusters willen versterken. Wanneer wij de Heilige Geest in ons leven laten werken, kunnen wij bemoedigen en anderen laten zien hoe zij in hun relatie met Christus kunnen groeien.

Gebed:
Lieve Heer, help ons onze gaven met al uw kinderen te delen. Amen.
Centrale gedachte:
God geeft ons gaven om ze met anderen te delen.
Voorbede:
voor schoolkinderen.
James C. Hendrix (Indiana, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.