De gouden standaard Vrijdag, 22 april…

De gouden standaard Vrijdag, 22 april 2016

Bijbellezing: Job 23:1-10
Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren.
(Jesaja 42:3, NBG 51)

Mijn man was het gevecht aangegaan met kanker. Hierdoor waren wij beiden in een achtbaan van emoties terecht gekomen: dan weer waren wij optimistisch gestemd, dan weer was onze hoop vervlogen. Ik was zo boos op God dat ik op het punt stond uit mijn vel te springen! Toen ik midden in deze vreselijke beproeving zat, woonde ik een Christelijke vrouwenconferentie bij. Ik zat daar met mijn armen over elkaar – vastbesloten om niet te luisteren – en hoorde de spreekster vragen: “Bent u wel eens boos geweest op God?” Zij had mijn aandacht. Toen las zij bovengenoemd Bijbelvers voor. Ik liep naar mijn auto en dacht: Dit riet staat op het punt van knakken. En als er al een kwijnende vlaspit is, ik zie hem niet. Eenmaal thuis las ik Job 23. Bij het lezen van ieder vers sloeg ik boos op de bladzijde, tot ik bij vers 10 kwam: “Want Hij [God] weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn.” Ik stopte. Ik wist dat goud gezuiverd wordt doordat het aan extreem hoge temperaturen wordt blootgesteld, zodat de onzuiverheden eruit gaan. Ik zag hoe dit op mijn situatie van toepassing was. Opeens werd ik mij bewust van de onzuiverheden in mij – met name jaloezie, wrok, en zelfmedelijden. Ik wist dat ik God om hulp en vergeving moest vragen. En toen ik dat deed kwam er rust in de plaats van mijn woede, en de vrede van God verving mijn angst. In de weken daarop bleef ik mijn houding onder de loep houden en om vergeving bidden en hoewel Gods woorden geen verandering brachten in mijn omstandigheden, veranderen zij wel mijn hartsgesteldheid. God zegt niet dat riet niet kan knakken of dat een vlaspit niet kan kwijnen. Maar Hij heeft beloofd om altijd met ons te zijn en ons trouw kracht te blijven geven.

Gebed:
Lieve Heer, hoewel wij het lijden niet begrijpen, weten wij wel heel zeker dat U voor ons zorgt. Wilt U, wanneer wij tegen U tekeer gaan, onze woede vervangen door vertrouwen. Amen.
Centrale gedachte:
Zelfs in het vuur van zeer moeilijke tijden kan Gods genade mij zuiveren.
Voorbede:
voor mensen die boos zijn op God.
Mw. Karen Weaver (Ohio, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.