Op één lijn Dinsdag, 29 maart 2016 …

Op één lijn Dinsdag, 29 maart 2016

Bijbellezing: Efeziërs 4:2-6
Laat in plaats daarvan de heilige Geest je van binnen vullen. Zing liederen voor elkaar, liederen om God te eren. Ja, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Zing en juich voor de Heer met heel je hart!
(Efeziërs 5:18-19, BGT)

Terwijl mijn zoon en de andere bandleden speelden, genoot ik van hun concert. Maar tijdens de grote finale speelden sommige studenten te snel, terwijl anderen achterbleven. Het werd een rommelig en onsamenhangend geheel. De dirigente gaf ’n teken: ze moesten stoppen. Zij tikte met haar dirigeerstokje op haar lessenaar en zei: “Vanaf 52!”
Uiteindelijk zongen de kinderen het lied als één geheel, omdat zij de juiste maat hielden, goed naar de dirigente keken en deze keer ook naar elkaar luisterden.
Evenzo zitten ook wij vaak niet op één lijn bij het nemen van besluiten in de kerk. Hoewel wij dezelfde toewijding hebben uitgesproken tegenover Christus, denken en plannen wij niet altijd gelijk. Wanneer wij toelaten dat trots, ego en ijverzucht ruzies veroorzaken, wordt het rommelig en onsamenhangend. Maar ik ben er achter gekomen dat op momenten dat onze visies voor de kerk niet op één lijn staan, wij weer harmonie kunnen vinden wanneer wij ons laten leiden door de heilige Geest en anderen accepteren in alle nederigheid en vriendelijkheid.
In onze geloofsgemeenschappen zullen er altijd conflicten voorkomen, waardoor wij niet meer op één lijn zitten. Wanneer dat gebeurt kunnen wij aandacht schenken aan de leiding van onze geduldige en liefdevolle Dirigent. Wij kunnen naar elkaar luisteren en de draad weer oppakken waar wij hem kwijt geraakt waren en eendrachtig voorwaarts gaan door de samenbindende kracht van de vrede. (Zie Efeziërs 4:3, NBV)

Gebed:
Vrede-lievende Vader, laat ons ten tijde van conflicten zien hoe wij op één lijn kunnen komen met uw Geest. Amen.
Centrale gedachte:
Hoe kan ik bij conflicten op één lijn blijven met de Heilige Geest?
Voorbede:
voor kerkleiders.
Mw. Lynn Hare (Orego, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.