Wie is mijn naaste? Woensdag, 30 maart…

Wie is mijn naaste? Woensdag, 30 maart 2016

Bijbellezing: Lucas 10:25-37
‘En houd evenveel van je medemensen als van jezelf.’
(Lucas 10:27, BGT)

Mijn vrouw en ik reden haastig naar huis vanuit Californië, in verband met een afspraak. Wij stopten bij een tankstation en een jonge vrouw benaderde ons. Zij had hulp nodig, want haar familie en zij waren gestrand. Het laatste wat ik wilde was nog meer oponthoud en daarom zei ik haar dat het mij speet, maar dat ik haar niet kon helpen.
Toen wij weer op de snelweg zaten, bleef het gesprek met de vrouw maar in mijn hoofd spelen. Zij had om hulp gevraagd, maar ik was er niet op ingegaan. Ik bad in stilte en vroeg God om de vrouw en haar familie hulp te bieden en te troosten wanneer zij het moeilijk hadden.
Jezus leidde een leven vol compassie en opoffering. Hij roept ons op om hetzelfde te doen. De Bijbellezing van vandaag uit het Evangelie naar Lukas laat zien wat het inhoudt om een goede naaste te zijn. Helaas heb ik op dezelfde manier gereageerd als de priester en de Leviet dat deden in de lezing van vandaag: een naaste in nood negeren. Ik voelde dat ik tekort was geschoten, maar was vastbesloten om mij in de toekomst meer in te leven in een ander en de goede naaste te worden, waartoe Christus ons oproept.

Gebed:
Vergeef ons, o God, wanneer wij falen en er niet in slagen om voor mensen te zorgen die hulp nodig hebben. Sterk ons voor de taak om een goede naaste te zijn. Amen.
Centrale gedachte:
Wanneer wij anderen dienen, dienen wij Christus.
Voorbede:
om alert te zijn voor gelegenheden om te dienen.
John D. Bown (Minnesota, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.