Onze constante God Maandag, 28 maart…

Onze constante God Maandag, 28 maart 2016

Bijbellezing: Psalm 33:1-11
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.
(Hebreeën 13:8, NBG ‘51)

Grace is een opmerkelijke vrouw met een bijzonder goed geheugen. Zij kan nog beter dan haar jongere vriendinnen data en namen ophoesten. Ooit gaf zij een feestje. Zij was die dag 92 geworden en mensen begonnen herinneringen op te halen: “Weet je dit nog?” “En hoe zat dat?” “Heb je het gehoord?” Er werd over van alles en nog wat gesproken en bij velen verscheen een glimlach.
Toen bracht Grace te berde hoe de erediensten waren veranderd. Vroeger was de muziek anders; we hoorden toen niet de aanbiddingsbands van nu. Tegenwoordig zingen wij andere liederen. We hebben ook meer vrijheid en gaan gewoner gekleed.
Door dat gesprek realiseerde ik mij dat God helemaal niet veranderd is, ondanks alle veranderingen in ons leven. Hij vergeeft nog steeds, troost nog steeds en wil nog steeds dat wij berouw tonen, Hem aannemen en gehoorzamen. Gods liefde blijft ook constant.
Eeuwen komen en gaan; regeringen en naties komen op en gaan weer onder; mensen worden geboren, leven en sterven. Maar God is er, was er en zal er altijd zijn.

Gebed:
Eeuwige God, help ons, onszelf in iedere fase van ons leven toe te wijden aan U. Amen.
Centrale gedachte:
Al het andere mag veranderen, maar God blijft dezelfde.
Voorbede:
voor oudere volwassenen.
Carol Purves (Cumbria, Engeland)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.