Pasen Zondag, 27 maart 2016 Bijbellezing:…

Pasen Zondag, 27 maart 2016

Bijbellezing: Galaten 2:15-20
Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
(Romeinen 8:11, NBV)

Ik was geestelijk dood en wist het niet. Ik groeide op in een Christelijk nest en ging iedere week naar de kerk. Bovendien volgde ik de zondagsschool tijdens mijn schooljaren en studententijd. Ik dacht dus dat ik goed Christelijk leven leidde. Ik vond het heerlijk om in de kerk te werken – werd uiteindelijk voorganger van een megakerk – maar mijn hart was ijskoud en wettisch. Mijn relatie met mijn vrouw was koud en levenloos. Ik had hulp nodig. Ironisch genoeg kwam die hulp in de vorm van het verliezen van mijn baan als voorganger.
De jaren daarna verving God mijn oude leven, nadat dat was gestorven, door een “herleefde” persoonlijke relatie tussen ons. In een bepaald opzicht redde God mij door mijn oude leven, vol perfectionisme, te vervangen door een leven vol hoop, een herstelde relatie met mijn vrouw en een nieuwe bediening. Tegenwoordig ben ik echt die “nieuwe schepping” waar Paulus over schrijft. (Zie 2 Korintiërs 5:17).
Toen Jezus gekruisigd werd geloofden zijn volgelingen dat alles verloren was. Maar toen Jezus uit de dood herrees, veranderde werkelijk alles. Evenzo kunnen wij ons tot God wenden, wanneer ons leven tot een dieptepunt is gezonken, en een opstanding tot een nieuw leven ervaren. God kan iedere dag weer onze relaties, onze gezondheid, onze financiën, onze hoop, onze vreugde, ons doel in ons leven, onze dromen en nog zoveel meer totaal veranderen. Pasen is niet alleen maar een moment om de opstanding van Jezus, 2000 jaar geleden, te vieren. Het is een moment om te vieren wat God iedere dag in ons tot stand brengt: ons nieuw leven geven!

Gebed:
Lieve Jezus, herinner ons aan de kracht in uw vergoten bloed en opstanding. U overwon de dood en kunt ons vandaag nieuw leven geven. Dank U dat U iedere dag in ons leeft. Amen.
Centrale gedachte:
In Christus ben ik een nieuwe schepping.
Voorbede:
voor iemand die met verslaving te kampen heeft.
Chad McComas (Oregon, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.