Ondersteunende band Woensdag, 9 maart…

Ondersteunende band Woensdag, 9 maart 2016

Bijbellezing: 2 Korintiërs 1:8-11
Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden.
(2 Korintiërs 1:10-11NBV)

De winter van 2014 was niet gemakkelijk. Er lag sneeuw en ijs en daarbij kwam nog dat mijn vrouw Kathryn drie weken in het ziekenhuis doorbracht en geen vooruitgang scheen te boeken toen zij eenmaal thuis was. Twee weken later stierf zij.
Tijdens de meest sombere dagen van mijn vrouws ziekte deed ik alles wat nodig was om haar te helpen. Vaak dacht ik aan de woorden van Paulus aan zijn vrienden, de Korintiërs, wanneer hij hen herinnerde aan de ontberingen die hij moest verduren. In zo’n situatie had hij het “zwaar te verduren, zo zwaar dat het [zijn] krachten te boven ging. [Hij] vreesde ernstig voor [zijn] leven” (2 Korintiërs 1:8, NBV). In de situatie waar ik mee te maken had, had ik het zeer zeker zwaar te verduren, maar ik was er niet zo erg aan toe als Paulus.
In die weken greep ik elke gelegenheid aan om naar mijn computer te lopen en de berichten te lezen van mensen over de gehele wereld, die mij ervan verzekerden dat er mensen voor ons aan het bidden waren. Toen dacht ik aan de andere woorden van Paulus: “U bent ons tot steun door voor ons te bidden.” Wat een kracht putte ik hieruit!
Wanneer wij door de gebeden van anderen met elkaar verbonden worden, zorgt dat voor een sterke en ondersteunende band waardoor wij bemoedigd worden en zelfs de zwaarste lasten kunnen dragen.

Gebed:
Dank U, liefdevolle Vader, voor de ondersteunende gebedsband die van met ons meelevende vrienden komt. Wij bidden in de naam van Christus, onze Heer. Amen.
Centrale gedachte:
De gebeden van vrienden kunnen een krachtige, helende kracht zijn.
Voorbede:
voor iemand die voor een zwaar zieke geliefde zorgt.
Howard Coop (Kentucky, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.