Hoe reageren wij? Vrijdag, 26 februari…

Hoe reageren wij? Vrijdag, 26 februari 2016

Bijbellezing: Johannes 6:1-14
Jezus vroeg aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’
(Johannes 6:5, NBV)

In de Bijbellezing van vandaag vraagt Jezus aan Filippus waar de discipelen brood kunnen kopen om de menigte die Jezus had gevolgd te eten te geven. De Bijbel zegt dat Jezus Filippus deze vraag stelt om hem “op de proef te stellen“ – om te zien hoe hij zou reageren.
Jezus wist al wat Hij zou gaan doen om de menigte te eten te geven. Maar Hij wilde zien of Filippus vol geloof of vol twijfel zou reageren. Filippus hield geen rekening met wat Jezus kon doen om het probleem op te lossen. Filippus zag alleen wat mogelijk was met menselijke inspanning; niet wat mogelijk was doordat Jezus zich ermee ging inlaten.
En hoe zit het met ons? Kijken wij naar de strijd in ons leven met de beperkte blik van Filippus? Of kijken wij ernaar met een blik die gebaseerd is op wat mogelijk is wanneer onze hemelse Vader er Zich mee inlaat?
Zullen wij de eerstvolgende keer dat wij voor een probleem of crisis staan, op onze eigen beperkte kracht, kennis en capaciteiten vertrouwen? Wanneer wij onze strijd aan God geven, zien wij dat Gods ongelooflijke kracht en macht ons oplossingen biedt die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Gebed:
Almachtige God, help ons altijd om naar U te kijken, wanneer zich problemen voordoen, in het vertrouwen dat U gaat doen wat ons niet lukt. Amen.
Centrale gedachte:
Er is geen probleem te groot voor God.
Voorbede:
voor hen die alleen op hun eigen kracht vertrouwen.
Terry Sexton (Tennessee, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.