Alstublieft en Dank u wel Zaterdag, 19…

Alstublieft en Dank u wel Zaterdag, 19 maart 2016

Bijbellezing: Psalm 107:1-9
‘Dank de Heer, want hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan.’
(Psalm 107:1, BGT)

Als kind leerde ik van mijn moeder en vader het belang van de woorden, alstublieft en dank u wel. De afgelopen 60+ jaar leerde ik steeds weer hoe belangrijk deze woorden kunnen zijn, zowel in onze gesprekken als in onze gebeden.
Toen ik laatst nadacht over mijn dagelijkse gebeden, merkte ik dat ik vaak het woordje alstublieft gebruikte – heel vaak zelfs! De woorden dank U wel, gebruikte ik ook wel maar niet zo vaak. Ik realiseerde mij dat mijn smeekbedes en voorbeden talrijker waren dan mijn uitingen van dankbaarheid en waardering voor de zegeningen die God al heeft gegeven. Ik wilde daar verandering in aanbrengen en besloot in stilte gedurende de dag – iedere keer dat ik Gods aanwezigheid voelde of iedere keer dat ik een van Gods vele zegeningen ervoer – “Dank U!” te zeggen. Met als resultaat dat de kracht van die eenvoudige woorden die mijn ouders mij tientallen jaren geleden hadden bijgebracht vernieuwd is.
Mijn stille blijken van erkenning van Gods grenzeloze zegeningen gedurende de dag vormen een levendige en prettige herinnering van Gods zorg en voortdurende aanwezigheid. Wanneer wij alstublieft en dank U wel tegen God zeggen, worden wij constant herinnerd aan Gods verbazingwekkende genade, aan zijn vrede en zijn niet aflatende liefde die voor eeuwig duurt!

Gebed:
O God, help ons een geest van dankbaarheid te cultiveren, zodat wij voor altijd dankbaar zullen zijn voor uw gaven – zelfs het leven zelf. Amen.
Centrale gedachte:
Dankbaarheid is een belangrijk onderdeel van het gebed.
Voorbede:
voor dankbaarheid voor de zegeningen van vandaag.
Michael R. McGough (Pennsylvania, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.