Palmzondag Zondag, 20 maart 2016 Bi…

Palmzondag Zondag, 20 maart 2016

Bijbellezing: Lucas 19:28-40
Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’ De leerlingen zeiden: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.
(Lucas 19:28-40, BGT)

Het was een vreemd idee dat een volkomen vreemde mij zou benaderen om naar mijn ezel (of auto, of fiets) te vragen. Ik had nooit gedacht dat mij zoiets zou overkomen, als de eigenaar van de ezel uit Lucas 19 overkwam. Tot ik op een koude februariavond door een vrouw benaderd werd toen ik stond te tanken. Zij stelde zichzelf voor en leek mij een vriendelijk persoon. Toch meende ik te weten waartoe het gesprek zou leiden. En inderdaad: de vrouw vroeg om geld; Ik ging er niet op in en ging door waar ik mee bezig was geweest.
Toen ik afrekende vroeg de vrouw iemand anders of die wat kon missen en deze persoon gaf haar wel wat geld. Ik liep hoofdschuddend naar mijn auto: wat een verspild geld, dacht ik.
Toen zag ik dat de onbekende vrouw het portier van haar busje opende. Ik zag twee kinderen glimlachen, blij met het eten dat zij kregen. De vrouw had het geld gebruikt om eten voor haar kinderen te kopen.
Ik besefte dat ik net iets had meegemaakt wat op de eigenaar van de ezel leek van de Bijbellezing van vandaag. De persoon die ik had aangezien voor een onbekende en een lastpost bovendien, was in werkelijkheid iemand in nood. Ik reed weg, vastbesloten om nooit meer te vergeten, dat, wanneer wij de noden van anderen in onze omgeving lenigen, wij Christus dienen.

Gebed:
Lieve God, open onze ogen en laat ons zien dat de noden van uw kinderen ook onze noden zijn. Help ons, zodat wij U blijven dienen door het dienen van anderen in uw naam. Amen.
Centrale gedachte:
Wie moet ik vandaag volgens de roepstem van de Heer dienen?
Voorbede:
voor ouders die te weinig geld hebben om hun kinderen voldoende te eten te geven.
Jonathan Redding (Tennessee, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.