Geestelijke oefening Vrijdag, 18 maart…

Geestelijke oefening Vrijdag, 18 maart 2016

Bijbellezing: Jakobus 2:14-26
Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest
(Hebreeën 12:12-13, NBV)

Op mijn éénenvijftigste besloot ik een fiets te kopen. Hoewel ik fietsen altijd al leuk had gevonden, had ik in geen twintig jaar op een fiets gezeten. Ik had nog wel enige reserve: ik had knieproblemen en was bang dat het door het fietsen erger zou worden. Na een maand regelmatig gefietst te hebben waren mijn knieën echter beter dan zij in jaren geweest waren. Mijn spieren waren sterker geworden, zodat mijn knieën beter ondersteund werden en ik minder snel blessures opliep.
Net zoals door lichaamsoefening ons lichaam sterker wordt, kunnen onze geestelijke oefeningen onze geestelijke spieren trainen. Bijbelstudie, gebed en Christelijke omgang met anderen is een goede start, maar wij moeten ons geloof ook op andere manieren beoefenen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij een Bijbelse waarheid op een specifieke situatie toepassen, zoals het geven van voedsel aan een behoeftige naaste. Het zou ook kunnen inhouden dat wij gehoorzaam zijn wanneer God ons oproept om een bepaalde taak of bediening op ons te nemen, ook al voelen wij ons voor die taak onvoldoende toegerust. Wanneer wij ons geloof oefenen zal onze geest gesterkt worden wanneer wij God in ons en door ons heen aan het werk zien. Wanneer wij erop vertrouwen dat God ons kracht zal geven, zullen wij versteld staan van de resultaten.

Gebed:
Lieve Heer, help ons alstublieft om evenveel aandacht te schenken aan onze geestelijke gezondheid als aan onze lichamelijke gezondheid, zodat wij U met alles wat wij hebben kunnen dienen. Amen.
Centrale gedachte:
Wat kan ik vandaag doen om mijn geestelijke spieren te trainen?
Voorbede:
voor fietsers.
Nola Passmore (Queensland, Australië)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.