wedstrijd waarbij je de laatste wilt zijn…

wedstrijd waarbij je de laatste wilt zijn Dinsdag, 15 maart 2016

Bijbellezing: Filippenzen 2:1-11
Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
(Matteüs 23:11-2, NBG ‘51)

Wie het eerst bij het bestelbusje is, wint!” Mijn competitieve kinderen in de leeftijd van 4 en 6, renden de deur uit, de trap af, de oprijlaan af, tot aan de zijkant van het bestelbusje. De overwinningskreet “Gewonnen!” van het ene kind werd gevolgd door een kreet van teleurstelling van het andere kind. Nadat ik deur had geopend ging de wedstrijd door. Nu ging het erom wie de veiligheidsriemen het snelst om kon doen.
Op een dag zei mijn man hun dat Jezus gezegd had: ‘Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ (Matteüs 20:16, NBV) Van toen af aan deden zij hun best om als laatste bij het busje aan te komen en de laatste te zijn die de veiligheidsgordel omdeed. Toen zij allebei weigerden om hun riemen om te doen totdat de ander het gedaan had, was ik ervan overtuigd dat wij die dag de oprijlaan helemaal niet zouden verlaten. Ik was gefrustreerd door de impasse waarin wij zaten, maar het deed mij goed dat zij de les hadden toegepast, zelfs al hadden zij het iets te letterlijk genomen.
Eerlijk gezegd wil ik zelf niet de laatste zijn. Ik wil aan alles meedoen. Maar Jezus is duidelijk: degenen die zichzelf vernederen, worden op het laatst geëerd. In de Bijbellezing van vandaag onderwees Jezus de vroege Christenen om eerst aan anderen te denken. Als ik wil dat mijn leven meer op dat van Jezus gaat lijken, moet ik het verlangen zien kwijt te raken om de eerste te willen zijn. Net als mijn kinderen kan ik ernaar streven om de laatste te zijn, niet omdat ik een laag zelfbeeld heb, maar omdat ik meer aan anderen denk.

Gebed:
Lieve God, wanneer wij de eersten willen zijn, laat ons dan zien hoe wij nederig anderen kunnen dienen. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.
Centrale gedachte:
Wij gaan meer op Christus lijken als wij anderen op de eerste plaats zetten.
Voorbede:
om nederigheid om anderen op de eerste plaats te zetten.
Mw. Lisa Bartelt (Pennsylvania, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.