Van angst naar kracht Dinsdag, 1 maart…

Van angst naar kracht Dinsdag, 1 maart 2016

Bijbellezing: Psalm 91:14-16
Wees niet bang, want Ik ben bij u; wees niet angstig, want Ik ben uw God; Ik maak u sterk en sta u bij, Ik ondersteun u met mijn rechtvaardige rechterhand.
(Jesaja 41:10, WV ‘12)

Toen er zich bij wijlen mijn man een slopende ziekte ontwikkelde – hij was nog geen veertig – raakte hij in de loop van 24 jaar heel langzaam verlamd. Ik was bang wat de toekomst zou brengen. Hoe zouden wij moeten rondkomen? Wat voor effect zou de ziekte op de kinderen hebben; op ons huwelijk? Naarmate de ziekte vorderde en mijn man steeds minder kon, zochten wij voortdurend naar manieren om ons aan te passen aan de nieuwe situatie.
Een van de zegeningen van deze tegenspoed was dat wij door deze moeilijke periodes een nauwere relatie met God zochten. Als ik nu terugkijk, zie ik dat zelfs wanneer wij voor lichamelijke genezing baden, hetgeen niet gebeurde, God met ons was. Hij zegende namelijk ons huwelijk, sterkte en zegende de familiebanden; ondersteunde ons bij een financiële crisis en de vele beproevingen. Het leven is niet altijd gemakkelijk, maar wij kunnen op Gods belofte vertrouwen dat Hij ons zal sterken en zal helpen.

Gebed:
Dank U, God, dat U ons liefheeft. Help ons, ons vertrouwen op U te stellen in de wetenschap dat U ons zult sterken en ons door moeilijke periodes heen zult helpen. Amen.
Centrale gedachte:
Als ik bang ben, nodigt God mij uit om te bidden.
Voorbede:
voor mensen die aan huis gebonden zijn en hun mantelzorgers.
Mw. Amy Arlene Anderson (Minnesota, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.