God in mij aan het werk Maandag, 29 …

God in mij aan het werk Maandag, 29 februari 2016

Bijbellezing: Filippenzen 2:12-18
Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
(Filippenzen 2:13, HSV)

Wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat iets in ons leven ons zorgen baart. Als er een probleem opdoemt, denken wij: waarom kan niemand dit oplossen? Of een of andere liefdadigheidskwestie houdt ons bezig; wij denken dan: Waarom geven mensen niet meer van hun tijd en geld?
Nog niet zo lang geleden begon er in mijn kerk een leegloop onder jongeren. Sommigen kwamen gewoon niet meer; anderen trouwden en verhuisden. En onze kerk trok geen nieuwe jonge leden aan. Waar mankeerde het aan bij ons? Zat het hem in de muziek? Spraken onze activiteiten de twintig-plussers niet aan? Ik had geen flauw idee. Ik ging tekeer en wilde weten waarom de gemeente niet meer deed om jongeren aan te trekken.
Door Filippenzen 2:13 ging ik inzien dat God niet iedereen voor ieder doel roept. Hij werkt in ieder van ons op verschillende manieren. Toen ik deze woorden ging overdenken, besefte ik dat, terwijl ik afwachtte tot anderen iets zouden doen, God er bij mij op aandrong om iets te doen om jongeren te enthousiasmeren. God was in mij aan het werk voor dit specifieke doel. Het enige wat ik hoefde te doen, was reageren op Gods roepstem.

Gebed:
Lieve God, help ons, zodat wij uw roepstem herkennen, erop reageren en in overeenstemming met uw doel aan het werk gaan. Amen.
Centrale gedachte:
Waartoe roept God mij?
Voorbede:
voor het jongerenwerk in de kerken.
Mw. Jennifer Brigandi (Ontario, Canada)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.