Strijdbare Held Dinsdag, 24 november 2015…

Strijdbare Held Dinsdag, 24 november 2015

Bijbellezing: Richteren 6:11-16
Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held.
(Richteren 6:12, HSV)

Toen God mij riep om onze gemeente te leiden, was ik bang. Het is één ding om de dominee te assisteren, maar een ander om zelf die rol op je te nemen. Wanneer ik de verhalen van Gods volk lees, wil ik zoals David zijn die ten strijde trekt tegen Goliath, maar vaak gedraag ik mij als Saul, toen deze zich tussen de bagage had verstopt. (Zie 1 Samuel 10:22.) Ik zou graag alles zonder te aarzelen achter me willen laten en Christus willen volgen, zoals de eerste discipelen dat deden. In plaats daarvan maak ik echter excuses zoals Mozes dat deed, toen God hem riep om de Israëlieten uit Egypte te leiden.
Niet lang nadat ik de uitdaging had aangenomen om dominee te worden, kreeg ik het advies van een van mijn broeders om het verhaal van Gideon te lezen, de richter van Israël. Hoe meer ik dat verhaal las, hoe meer ik mijzelf in de reactie van Gideon herkende: angst, twijfel, onzekerheid, vragen en lafheid. En toch beschreef de boodschapper van Gideon hem als “Strijdbare held” (Richteren 6:12). Het leek wel of God niet geïnteresseerd was in hoe sterk, intelligent of ervaren Gideon was.
Uit het verhaal van Gideon kan ik opmaken dat God niet van ons verlangt dat wij vanaf het begin volkomen toegerust zijn voor een bediening. Nee, God kan juist zwakke, onbeduidende, dwaze en laffe mensen zoals wij gebruiken, omdat alle kracht en glorie dan God toekomen

Gebed:
Almachtige God, dat uw kracht geopenbaard mag worden in onze zwakheid, uw wijsheid in onze dwaasheid en uw vermetelheid in onze angst. Amen.
Centrale gedachte:
Wanneer ik God dien, kan mijn angst de brandstof worden van mijn handelen.
Voorbede:
voor pas aangestelde dominees.
Vladimir Ditmar (Kirov, Rusland)

BRON: Overdenkingen

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.