Sla Gods woord op Zaterdag, 21 mei 2…

Sla Gods woord op Zaterdag, 21 mei 2016

Bijbellezing: Job 22:21-28
De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten
(Deuteronomium 6:6, WV ‘12)

Toen ik in een boerenfamilie trouwde, was ik onder anderen verantwoordelijk voor het verwerken van de oogst: inblikken, invriezen en inmaken. Ik leerde hoe ik maïs, bonen, tomaten en andere moestuingroenten en heerlijke vruchten moest bewaren. Ik moest dus heel wat leren – en heel hard werken! Maar ik gaf niet op. Door het voedsel dat ik had opgeslagen hadden wij die winter te eten en het gehele jaar door genoten wij van de ingemaakte augurken en jams.
Op dezelfde wijze kunnen wij, als wij delen van Gods rijke woord in ons hart opslaan, uit die voorraad bemoediging en leiding steun halen voor wanneer er schrale momenten aanbreken. Wanneer het goed gaat in ons leven kan het zich herinneren van een Bijbelvers ons plotseling inzicht geven in onze zelfingenomenheid. Het is te vergelijken met een hap van een scherpe augurk. Op elk moment smaakt een schrifttuurlijke herinnering aan de liefde van de Heer net zo zoet als aardbeienjam!
Het kost me veel moeite om Bijbelverzen uit mijn hoofd te leren, maar ik ben vastbesloten om het niet op te geven. Mijn hart wordt zo een opslagruimte voor Gods Woord, zodat ik altijd, ter ondersteuning, een rijke voorraad wijsheid en liefde heb.

Gebed:
O, God, help ons bij het uit ons hoofd leren van uw Woord en maak dat deze verzen ons ook te binnen schieten als wij het moeilijk hebben. Wij bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft (het Onze Vader).
Centrale gedachte:
Welke woorden uit de Bijbel heb ik in mijn hart opgeslagen?
Voorbede:
voor boeren.
Mw. Linda Bonney Olin (New York, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.