Overblijfselen of een nieuw begin? Zondag,…

Overblijfselen of een nieuw begin? Zondag, 22 mei 2016

Bijbellezing: Handelingen 9:19-28
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
(2 Korintiërs 5:17, NBG ‘51)

Een paar jaar geleden kocht mijn kerk een aantal rupsen. Zij werden in een met een net afgesloten ruimte geplaatst, ergens in de kerk. Elke rups maakte zijn eigen pop en kwam twee weken later uit zijn cocon tevoorschijn. Op een zondagmorgen keek ik naar het net. Ik schrok. Wat was er gebeurd? vroeg ik mij af. De nieuwe vlinders vlogen rond in die ruimte, maar aan het net zaten rode vlekken. Het leek wel bloed. Later hoorde ik dat de rode substantie in werkelijkheid overblijfselen waren van het tevoorschijn komen van de vlinders uit de pop. Hoewel de vlinders hun prachtige vleugels openvouwden, had ik alleen maar oog voor hun vuile overblijfselen.
God kan het niet schelen wat voor achtergrond wij hebben. Hij accepteert iedereen. En toch verwerpen wij te vaak nieuwe gelovigen vanwege de fouten die zij in het verleden gemaakt hebben. God wil dat wij verder kijken dan hun vuile overblijfselen en de prachtige schepselen zien die zij aan het worden zijn door de aanraking van Gods liefdevolle handen.

Gebed:
O, God, help ons anderen te zien door uw ogen. Leer ons hen te zien als die prachtige mensen zoals U hen – en ons – aan het vormen bent. Amen.
Centrale gedachte:
Het kan God niet schelen waar wij geweest zijn. Alleen maar waar wij heen gaan.
Voorbede:
voor nieuwe gelovigen.
Ruth Anne Burrell (Kansa, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.