Luisteren Zondag, 10 april 2016 Bij…

Luisteren Zondag, 10 april 2016

Bijbellezing: Psalm 81:9-17
Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde! Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren.
(Psalm 81:14-15, NBG ‘51)

Op een dag had ik ruzie met mijn man. Hij zei: “Liefje, je hebt altijd gelijk, maar je luistert niet naar me.” Dat deed een lampje bij me branden. Alle seminars of huwelijksworkshops benadrukken communicatievaardigheden – vooral het belang van luisteren. Terwijl ik hierover nadacht, ontdekte ik dat de reden waarom ik niet luisterde, was, dat ik op mezelf gericht was. Mijn trots wilde bewijzen dat ik gelijk had en dat mijn man ongelijk had. Ik moest leren proberen mezelf in mijn mans schoenen te verplaatsen en naar zijn standpunt te luisteren. Tenslotte leert de Bijbel ons: “Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn” (Jakobus 1:19). Luisteren is ook belangrijk in ons gebedsleven. Als bidden praten met God is, dan zullen we luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat als we luisteren naar God en Hem gehoorzamen, God voor ons zal doen wat Hij Israël beloofde – iedere kracht die ons belemmert verslaan. Dus de volgende keer dat we bidden, kunnen we ons richten op God, niet op onszelf of op onze omstandigheden. Onze gebeden mogen dan niet altijd de antwoorden voortbrengen waarnaar wij op zoek zijn, maar ons leven kan totaal veranderd worden wanneer wij naar God luisteren en Hem gehoorzamen.

Gebed:
Almachtige God, help ons om te luisteren naar Uw stem met ons hart, onze gedachten en onze geest. Amen.
Centrale gedachte:
Luisteren is een uiting van liefde voor God.
Voorbede:
voor getrouwde stellen.
Mw. Tracy Hsu Jensen (Californië, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.