De kracht van aanraking Donderdag, 14…

De kracht van aanraking Donderdag, 14 april 2016

Bijbellezing: Johannes 20:19-31
Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.
(Johannes 20 : 27)

Omdat ik blind ben, is aanraking belangrijk voor me. Ik gebruik Braille om de Bijbel te lezen alsook de aantekeningen die ik heb gemaakt bij het voorbereiden van de zondagsschool. Vrienden beschrijven de boeketten die op het altaar staan in onze kerk, maar ik moet de bloemen aanraken om hun schoonheid echt te waarderen. Voor mij is een warme handdruk of een knuffel met name een belangrijke verbinding met iemand. De zon op mijn huid of het zachte briesje in mijn haar, herinnert me eraan dat God nieuw leven creëert. Misschien is het daarom dat ik me aangetrokken voel tot het verhaal van Thomas en zijn behoefte om de opgestane Jezus aan te raken. Thomas was niet aanwezig toen Jezus voor het eerst aan de discipelen verscheen in de afgesloten kamer. En vaak vraag ik me af: “Waar was hij? Had zijn verdriet ertoe geleid dat hij alleen aan het ronddwalen was? Waarom isoleerde hij zichzelf van degenen die in zijn lijden hadden gedeeld? Was hij bang dat hij geïdentificeerd zou worden met de volgelingen van Jezus?“ We krijgen geen antwoord op deze vragen, maar ons wordt verteld dat Jezus een week later terugkeerde en dat Thomas er dit keer wel bij was. Jezus zei tegen Thomas dat hij de wonden aan moest raken, die door de kruisiging veroorzaakt waren. Hij wilde er alles aan doen om Thomas te helpen geloven dat hij leefde en een realiteit was. Jezus wil zichzelf op unieke manieren aan een ieder van ons laten zien.

Gebed:
Lieve God, maak al mijn zintuigen bewust van Uw levende aanwezigheid. Amen.
Centrale gedachte:
Hoe laat Jezus zichzelf vandaag aan mij zien?
Voorbede:
voor lezers van de Braille-editie van Overdenkingen.
Karen E. Brown (Mississippi, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.