Groepsdruk Zaterdag, 12 maart 2016 …

Groepsdruk Zaterdag, 12 maart 2016

Bijbellezing: 2 Korintiërs 5:11-21
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
(2 Korintiërs 5:17, NBG ’51)

Wil je het proberen?” vroeg iemand mij op het feestje. “Nee, ik doe niet aan drugs.” Hoewel ik in de verleiding kwam, mee te doen met de massa, wist ik dat ik, als ik betrokken zou raken bij drugs, gezondheidsproblemen kon gaan krijgen en zelfs verslaafd kon raken. Het zou tot juridische problemen kunnen leiden en een strafblad. Ik wil voorkomen dat mijn gezondheid geweld aangedaan wordt en wil ook vermijden dat mijn naam beschadigd wordt in mijn gemeenschap. Maar wat nog belangrijker is: ik wil een voorbeeld stellen waaruit mijn geloof blijkt en dat anderen zal helpen om ook zulke problemen uit de weg te gaan.
Ik heb veel tekortkomingen en ben verre van volmaakt. Maar ik geloof werkelijk dat ik geroepen ben om andere mensen te helpen, wat onder meer inhoudt dat ik mensen laat weten dat ik zo’n gedrag afkeur. Volgens 2 Korintiërs 5:17 ben ik in Christus een nieuwe schepping. Ik wil dat mijn levensstijl het beeld van Christus weerspiegelt. Als ik er een puinhoop van maak en het verkeerde doe, moet ik berouw tonen, om vergeving vragen en mijn gedrag veranderen. Met Gods hulp kan ik vooruitgang boeken en sterker worden in mijn Christelijk geloof.

Gebed:
Lieve Heer, dank U dat U ons helpt om open te blijven staan voor uw leiding. Amen.
Centrale gedachte:
Hoe zal vandaag een Christelijk voorbeeld kunnen stellen?
Voorbede:
voor iemand die met groepsdruk te maken heeft.
William J. Thomas (Kansas, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.