Gods liefde ervaren Vrijdag, 4 december…

Gods liefde ervaren Vrijdag, 4 december 2015

Bijbellezing: 1 Petrus 1:3-9
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook).
(1 Johannes 3:1, NBG ‘51)

De voetbalploeg van mijn zoon heeft dit seizoen geen enkele wedstrijd gewonnen. Elke keer dat ze spelen, worden ze beter, maar niet goed genoeg om de tegenstander te verslaan. Ik kon bij een van hun wedstrijden niet aanwezig zijn, maar een andere moeder nam foto’s en stuurde ze me toe. De volgende dag keek ik naar de foto’s en zag ik dat een van de foto’s genomen was toen de jongens en de coaches aan het bidden waren. De volgende foto was van het team met hun handen in de lucht en lachende gezichten. Ik dacht dat deze foto’s voor de wedstrijd genomen waren, want het team had met 8-1 verloren. Maar een van de voetballers vertelde me dat de foto’s na afloop van de wedstrijd genomen waren. Ik vroeg: “Waarom zijn jullie zo blij?” Hij antwoordde: “Eerst dankten we God voor een veilige en leuke wedstrijd. Na het gebed zei de coach ons: ‘Verlies nooit je passie, wat de uitkomst ook is.’ En we waren gewoon in een jubelstemming!”
God houdt van ons en Hij wil dat we vreugde, liefde en overwinning ervaren. We kunnen zelfs in omstandigheden die anders lijken te zeggen iets vinden om te vieren. Door dat te doen, ervaren we de liefde van God. Wat het leven ons ook brengt, we kunnen sterk blijven staan in ons geloof en nooit vergeten dat God met ons is.

Gebed:
Lieve Jezus, dank U dat U van ons houdt. Help ons om U te zoeken in elke situatie, zodat we Uw liefde kunnen ervaren in alles wat we doen. In Jezus’ naam bidden wij. Amen.
Centrale gedachte:
Vandaag zal ik Gods liefde vieren, wat er ook gebeurt.
Voorbede:
voor coaches van jeugdcompetities.
Mw. Leasa Hodges (Noord-Carolina, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.