God raakt niet in paniek Dinsdag 24 mei…

God raakt niet in paniek Dinsdag 24 mei 2016

Bijbellezing: Filippenzen 1:3-11
Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
(Filippenzen 1:6, NBV)

Mijn nicht Brooke had vijfendertig jaar lang een goede gezondheid gehad totdat zij op een dag plotseling ophield met ademen. Na de reanimatie mocht zij van de artsen in het ziekenhuis weer naar huis om de resultaten van de onderzoeken af te wachten. Toen ik bij haar op bezoek was, kwamen de symptomen weer terug. Ik deed mijn best mijn bezorgdheid en angst niet te laten merken en woog af of ik nu wel of niet een ambulance moest bellen.
Opeens kwamen er twee woordjes in mijn gedachten op: unresting, unhasting. Zij kwamen uit het tweede couplet van het lied “Immortal, Invisible, God Only Wise”: “Unresting, unhasting, and silent as light; nor wanting, nor wasting, Thou rulest in might.”* Deze woorden herinnerden mij eraan dat God nooit in paniek raakt. God stopt niet waar Hij mee bezig is, maar haast zich ook niet. Hij is in ons leven gewoon altijd aanwezig en aan het werk. Ik moest snel beslissen, maar kon op dat moment kalm blijven in het volle vertrouwen dat God bij ons was.
Uiteindelijk kreeg Brooke te horen dat zij aan een zeldzame aandoening leed, waarvoor zij zou worden behandeld. Maar die woorden “unresting, unhasting” zijn mij bijgebleven. Ik word getroost als ik mij bedenk dat God voortdurend in ons leven aan het werk is. Ons wordt natuurlijk geen speciale afloop gegarandeerd, maar wij kunnen erop vertrouwen dat God zelfs in onzekere tijden aan het werk blijft.

Gebed:
Lieve God, help ons te ontspannen in de wetenschap dat U bij uw werk in ons leven noch rust nog gehaast te werk gaat. Amen.
Centrale gedachte:
God is gestaag en zonder ophouden aanwezig en aan het werk.
Voorbede:
voor het personeel van eerstehulpposten.
Mw. Sarah Sanderson (Oregon, VS)

*Woorden: Walter Chalmers Smith, 1867.

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.