Een boom van leven Vrijdag, 15 april…

Een boom van leven Vrijdag, 15 april 2016

Bijbellezing: Efeziërs 2:4-10
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
(Efeziërs 2:10, NBG ‘51)

Aan de rand van het veld staat een boom die al meerdere keren door bliksem geraakt is. Het is een grijze, zieke, versplinterde massa verbrand hout. Sommige wonden zijn recent, maar andere zijn gedeeltelijke overgroeid – deze boom is echt een overlever. Hij is niet alleen nog in leven, maar uit een ziek, zwart litteken dat een stukje boven de grond zit, is een grote tak blijven groeien. In de vroege lente is deze getekende en misvormde boom bedekt met lichtgroene knoppen en in zijn takken zit een vogelnest. Als je alleen de voet van de boom zou zien, zou je een verwoeste, zieke stam zien. Maar als je alleen de tak zou zien die uitsteekt, dan zou je denken dat je naar een gezonde boom kijkt. In beide gevallen zou je het mis hebben wat de werkelijke conditie van de boom betreft, en in geen van beide gevallen zou je de boom zien voor wat hij werkelijk waard is: een van Gods vele wonderen. Wanneer we iemand tegenkomen die getekend is door een traumatische ervaring of verweerd door een chronische ziekte of beperking, kunnen we onjuiste aannames maken gebaseerd op wat we zien. Maar die persoon heeft de potentie om te groeien, te floreren, te bloeien en anderen te voeden. Elke persoon is gemaakt naar het beeld van God en is een voorbeeld van Gods vele wonderen.

Gebed:
Lieve God, help ons alstublieft herinneren dat iedere persoon Uw kind is, geschapen naar uw beeld. Amen.
Centrale gedachte:
Elke persoon die ik ontmoet is geschapen naar Gods beeld.
Voorbede:
voor iemand die ik geringschat heb.
Rebecca Canfield (Maryland, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.