Wat wilt u dat ik voor u doe? Woensdag, 4…

Wat wilt u dat ik voor u doe? Woensdag, 4 november 2015

Bijbellezing: Markus 10:46-52
Jezus vroeg hem [Bartimeüs]: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’
Marcus 10:51, NBV)

Gebed:
Lieve God, dank U voor uw liefde, trouw en bereidheid om in ieders leven betrokken te willen zijn. Amen.
Centrale gedachte:
Vandaag zal ik voor een specifieke nood bidden.
Voorbede:
voor The Upper Room Afrika bediening.
Joan Campbell (Gauteng, Zuid-Afrika)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.