Waarom bidden? Donderdag, 26 mei 201…

Waarom bidden? Donderdag, 26 mei 2016

Bijbellezing: 1 Johannes 5:14-15
U krijgt niets omdat u niet bidt.
(Jakobus 4:2, NBV)

Bidden is een van de manieren waarop wij God kunnen dienen. Het is geen middel voor ons om God onze wil op aarde te laten doen, maar een middel om Gods wil op aarde gedaan te krijgen. Wanneer wij bidden helpt God ons om oplossingen te vinden voor de enorm raadselachtige en pijnlijke situaties in ons leven. Gods wijsheid gaat die van ons te boven, dat is een ding dat zeker is. Wanneer wij niet weten wat de wil van God is, dan zal het gebed ons helpen om dat te ontdekken.
Bovenstaand Bijbelvers herinnert ons eraan dat wij moeten vragen om te kunnen ontvangen. Als de Syrofenicische vrouw Jezus niet had uitgedaagd, zou haar dochter nooit genezen zijn. (Zie Markus 7:24-30.) Als de blinde man uit Jericho het niet uitgeroepen had tot Jezus, zou hij blind gebleven zijn. (Zie Lukas 18:35-43.)
Net zoals wij niet zullen weten wie er zullen reageren op de boodschap van Jezus totdat wij deze met anderen delen, zo zullen wij ook nooit resultaten zien van een gebed dat nooit gebeden is. Wij bidden om uit te komen voor ons geloof in God en de kracht te vinden om Gods volk in de wereld te zijn.

Gebed:
Eeuwige God, leer ons hoe wij zouden moeten bidden, naar uw wil. Dat U verheerlijkt moge worden in ons leven, omdat wij altijd in het gebed tot U komen. Amen.
Centrale gedachte:
“Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16, NBV)
Voorbede:
voor hen die het moeilijk vinden om te bidden.
Francisco de Castro Maria (Luanda, Angola)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.