Voor wij het uitroepen Donderdag, 19 mei…

Voor wij het uitroepen Donderdag, 19 mei 2016

Bijbellezing: Jesaja 65:17-25
Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
(Jesaja 65:24, NBV)

Ik liep in gedachten alle taken na die ik nog wilde doen voordat mijn baby uit haar middagslaapje zou ontwaken. Ik wist dat haar luier dan verschoond moest worden en ik haar moest voeden. De enige manier waarop zij mij dat duidelijk kon maken was door onrustig te bewegen en te gaan huilen.
Ik hield tijdens mijn werk de tijd in de gaten en luisterde intens of zij ging bewegen. Toen het zover was haastte ik mij naar haar kamertje, anders zou haar zachte huilen over gaan in geblèr. Nadat ik haar verschoond had, hield ik haar vast en voedde ik haar. Ik hield van mijn baby en zou alles voor haar over hebben. Maar als zij heerlijk lag te slapen, was mijn dochtertje in haar eigen kleine wereldje – zich niet bewust van mijn aanwezigheid.
Terwijl ik verder ging met mijn werk realiseerde ik mij hoe vaak ik op mijn dochtertje lijk. Ook ik leef in mijn eigen kleine wereldje totdat er een crisis plaatsvindt, althans zo ervaar ik het. Dan raak ik opeens buiten mijzelf begin ik jammeren bij God en leg ik Hem al mijn noden en zorgen voor. God is echter al lang op ons afgestemd, op al ons hulpgeroep en onze noden. Hij staat nog voordat wij om hulp roepen klaar om ons bij te staan, wat het probleem ook is. Wat zijn wij Hem dankbaar dat Hij een ieder van ons hoort en om ons geeft!

Gebed:
Lieve God, dank U voor uw liefde die zelfs nog voor wij weten wat onze noden zijn op onze noden is afgestemd. Amen.
Centrale gedachte:
Zelfs nog voordat wij het uitroepen is God bereid en staat Hij klaar om ons te helpen.
Voorbede:
voor de ouders van kleine kinderen.
Donna Trimm (Virginia, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.