Vierde Zondag van de lijdenstijd Zondag, 6…

Vierde Zondag van de lijdenstijd Zondag, 6 maart 2016

Bijbellezing: Handelingen 3:24-26
“De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft en al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.”
(Numeri 14:18, NBV)

Ik kocht een paard van ongeveer 12 jaar oud. Zijn knie was niet meer goed; hij was te oud om nog te racen; hij kon ook niet goed met vee omgaan en je kon hem niet meer berijden. Toch betaalde ik een goede prijs voor hem. Ik kocht hem vanwege zijn stamboom. Hij zou namelijk de kernmerken van een goed renpaard doorgeven, een renpaard dat races zou winnen. In de paardenwereld is het zo dat de beste indicatie van de kwaliteiten van een veulen in de genen zit.
Evenzo geven ouders allerlei fysieke kenmerken door aan hun biologische kinderen. Maar de voorbeelden die wij onze omgeving stellen, hebben vaak nog een grotere invloed op de levens van mensen. Vooroordelen of onverschilligheid jegens anderen zouden generatieslang kunnen worden doorgegeven. Kinderen leren heel veel door te observeren en daarom kunnen wij allemaal hun levens beïnvloeden, zelfs als wij zelf niet eens kinderen hebben. Dat is ook het geval bij Gods kinderen.
Jezus Christus kwam om de wereld te redden en een voorbeeld te stellen van opofferende liefde. Het is aan ons om dat na te volgen. Als Christenen zouden wij ernaar moeten streven om een soortgelijk voorbeeld te stellen voor onze omgeving. Wanneer jongere generaties van volwassenen die invloed op hun levens uitoefenen, geestelijke en morele boodschappen ontvangen die van Christus komen, kunnen zij goede karaktertrekken krijgen, een sterk fundament en een erfenis die generatieslang zal voortduren.

Gebed:
Lieve Heer, help ons een Christus-gelijkvormig voorbeeld voor anderen te stellen. Amen.
Centrale gedachte:
Christus-gelijkvormige woorden en daden helpen kinderen om een gelovig leven te leiden.
Voorbede:
voor mensen met een bediening in het kinderwerk.
B.J. Woods, (Texas, VS))

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.