Gods mogelijkheden Maandag, 23 mei 2…

Gods mogelijkheden Maandag, 23 mei 2016

Bijbellezing: Matteüs 17:14-21
Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.
(Matteüs 19:26, NBV)

Ik maak deel uit van een kleine bediening die in de Verenigde Staten zetelt en fondsen bijeenbrengt om in Guatemala te werken. Onlangs kwam onze commissie terug van een zendingsreis van een week in Guatemala. In tegenstelling tot allerlei andere zendingsreizen, waar het werk door groepen gedaan wordt die uit de VS komen, wordt het werk dat wij financieren door de jeugd uit Guatemala zelf gedaan. In een gebied dat door armoede en misdaad bestookt wordt is het inzetten van de jeugd een geweldige manier om deze bediening bloeiende te houden. Als je daar bij optelt dat de jeugd tijdens de wekelijkse Bijbelstudie veel opsteekt, dan vinden zij dat door met deze projecten anderen te dienen, zij Christus dienen. In de zes jaar dat wij nu bestaan, hebben wij een enorme toename gezien in het aantal jongeren dat actief is binnen deze bediening.
Toen wij op een avond aan het eten waren, vroeg ik de oprichtster of zij in het begin de groeiende impact voorzien had van deze bediening. “Totaal niet,” zei ze, “maar God wel.”
Wij hebben vaak een beperkte blik op wat er mogelijk is. Maar Gods wereld van wat er allemaal mogelijk is verschilt van de onze. Ik weet dat God ons niet alles zal schenken waar wij om vragen, maar ik heb gezien hoe Hij reageert op mensen die in geloof iets vragen. Geen enkel verzoek is te groot; alle dingen zijn mogelijk bij God.

Gebed:
Lieve God, dank U dat U luistert wanneer wij om hulp vragen. Help ons anderen te dienen als een manier om U te dienen. Amen.
Centrale gedachte:
Geen enkel voorbedeverzoek is te groot of te klein voor God.
Voorbede:
voor internationale bedieningen.
John Bown (Minnesota, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.