Door kanker veranderde mijn leven Dinsdag,…

Door kanker veranderde mijn leven Dinsdag, 22 maart 2016

Bijbellezing: Jesaja 40:28-31
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
(Jesaja 40:31, NBV)

Toen er bij mij in maart 2014 hersenkanker werd vastgesteld, veranderden onmiddellijk mijn leven, dromen en doelen. De dokter zei me dat hij had verwacht, na het zien van de röntgenfoto’s, dat ik op een brancard zou zijn binnengekomen. Maar ik ben met deze kanker, voor zover God mij daartoe in staat stelt, een gevecht aangegaan.
Een van de manieren is mij over te geven aan Gods beloftes. Ik ben christelijk opgevoed en mijn hoofd zit vol van Gods woord. Elke ochtend lezen mijn moeder en ik de Bijbel en bidden wij (mijn favoriete Bijbelgedeelets zijn ondermeer Psalm 91 en Psalm 121). Ik heb een erg betrokken familie en weet dat er mensen over de gehele wereld voor mij bidden.
En toch moet ik nog steeds mijn gedachtes in de gaten houden. Er kunnen gemakkelijk wanhopige, hopeloze, ontmoedigende gevoelens opkomen; maar ik moet er op letten dat ik daar dan niet in blijf hangen. Soms wil ik afhaken, als ik bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek heb, dat mijn kanker aan het groeien is. Ik weet echter dat ik dat niet moet doen. Ik ben vastbesloten om wat er ook gebeurt, op God te blijven vertrouwen, want ik weet dat de Heer mij niet alleen liefheeft, maar ook weet waar ik doorheen ga. God heeft plannen voor mijn leven. Ik kan de Heer vertrouwen en mij vast blijven houden aan de Bijbelse beloften. Het betekent heel veel voor mij als ik mij bedenk dat de Heer altijd, op ieder moment, vlak bij mij is.
Gedurende deze zware tijden denk ik aan verhalen over mensen die volkomen op God moesten vertrouwen. Ik weet dat ik waarschijnlijk doodsangsten zou uitstaan als ik tegenover een groep leeuwen zou komen te staan (Daniël 6) of in een brandende oven gegooid zou worden (Daniël 3). En toch lees ik nergens dat deze mannen het uitschreeuwden of probeerden te ontsnappen. Zulke voorbeelden helpen mij om overeind te blijven.
Ik weet niet hoe het met mij zal aflopen, maar wat ik wel weet is dat ik zal blijven vechten met alles wat ik in mij heb en dat ik op de Heer en Heiland zal blijven vertrouwen bij iedere voetstap van de weg die ik moet afleggen.

Gebed:
Lieve God, dank U dat wij van U de kracht krijgen om zware tijden te kunnen verduren. Amen.
Centrale gedachte:
Ik kan bemoedigd worden door de mensen om mij heen en door de geloofshelden uit de Bijbel.
Julie Douglas (Washington, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.