Derde Zondag van de Lijdenstijd Zondag, 28…

Derde Zondag van de Lijdenstijd Zondag, 28 februari 2016

Bijbellezing: Filippenzen 3:20-21
Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is.
(Romeinen 12:2, NBG ‘51)

Ik ben bang dat ik niet van verandering houd!” Dit commentaar werd vaak geuit door een lid van onze gemeente wanneer er allerlei stijlen van aanbidding werden besproken of over nieuwe benaderingen van onze evangelisatie werd gepraat. Deze keer antwoordde een lieve vriendin: “Wat vind ik dat jammer om te horen. Wat ga je dan doen als je sterft?” Wij dachten aan de woorden van Paulus: “Wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen” (1 Kor. 15:51, WV ’12).
Weerstand tegen verandering is vaak een struikelblok gebleken dat voor zowel de kerk als de samenleving voor verdeeldheid zorgt. Veranderingen mogen dan niet altijd goed uitpakken, ons leven in Christus is wel een reis vol veranderingen. Door Gods vernieuwende genade wordt ons nieuwe leven in Christus door onze gedachten en onze houding weerspiegeld. Naarmate wij in ons geloof groeien, wordt het leven een dagelijks terugkerende transformatie waardoor wij steeds meer op Christus gaan lijken.
Een paar maanden nadat ik persoonlijk een verdiepende ervaring had gehad met Jezus als Heiland en Heer, zei een familielid van mij:” Je bent anders!” Ik wil zo’n soort verandering niet tegenhouden. Wanneer wij veranderingen omarmen, laten wij toe dat de Heilige Geest in ons werkt en ons helpt om geestelijk te groeien.

Gebed:
Lieve God, blijf ons alstublieft veranderen. Vernieuw voortdurend ons hart en onze gedachten. Help ons, ons open te stellen en schenk ons wijsheid bij iedere verandering waarvoor wij staan. Amen.
Centrale gedachte:
Vandaag zal ik veranderingen omarmen die voortvloeien uit het dichter tot Jezus komen.
Voorbede:
voor gemeentes die voor grote veranderingen staan.
Colin D. Harbach (Cumbria, Engeland)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.