De vreugde van een vader Woensdag, 24…

De vreugde van een vader Woensdag, 24 februari 2016

Bijbellezing: Sefanja 3:14-17
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.
(Psalm 149:4, BGT)

Als kersverse oma vind ik het heerlijk om naar mijn zoon en dochtertje te kijken. Zijn ogen stralen en hij grijnst van oor tot oor, zo blij is hij met haar bestaan. Zelfs wanneer zij overgeeft op zijn shirt of haar luier op zijn broek lekt, knuffelt hij haar, lacht, en zegt: “Overstrominkje!”
Mijn eigen vader was niet altijd blij met mij. Soms nestelde ik mij op zijn schoot. Andere keren was ik echter bang voor hem. Menselijke vaders zijn niet volmaakt. Zij mogen dan wel van hun kinderen houden en ervan genieten, er zijn er ook die hun kinderen verwaarlozen, misbruiken en in de steek laten. Voor die mensen is het moeilijk om God “Vader” te noemen. Omdat ik heel hard moest werken voordat mijn vader vreugde in mij vond, heb ik het gevoel dat ik ook heel hard moet werken om God een plezier te doen.
Mijn zoon is mij tot voorbeeld geworden. Als ik naar hem kijk terwijl hij met zijn dochtertje bezig is, krijg ik het Bijbelse beeld voor ogen van onze hemelse Vader. In Sefanja 3:17 lezen wij: ‘De HEER, je God, zal in je midden zijn, … in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.’ Stelt u zich eens voor: God die voor ons jubelt! Psalm 18:19 zegt het zo: “Hij bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.” Wij kunnen ons zonder angst tot onze hemelse Vader wenden. Wij hoeven niet ons best te doen om Hem te behagen. Wij kunnen over alles en nog wat praten. God heeft ons lief en vindt vreugde in ons. Doordat ik aan Gods liefde denk, moet ik de hele dag door glimlachen.

Gebed:
Lieve God, dank U dat U zich over ons verheugt door te jubelen. Laat ons leven uw blijdschap weerspiegelen. Amen.
Centrale gedachte:
Hoe ga ik reageren op Gods vreugde in mij?
Voorbede:
voor misbruikte kinderen.
Mw. Jane Reid (Oregon, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.