De hele wapenuitrusting van God Woensdag,…

De hele wapenuitrusting van God Woensdag, 13 januari 2016

Bijbellezing: Efeziërs 6: 10-17
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
(Efeziërs 6:10-11, HSV)

Ik had zo’n druk leven gekregen dat ik gestopt was met het lezen van de Bijbellezing tijdens mijn stille tijd met The Upper Room [ons Overdenkingenboekje, red.] Maar dat was geen succes. Ik voelde me al snel dorstig naar het woord van God en ging de voorgestelde Bijbellezing weer aandachtig lezen, net als het Bijbelvers. Als je alleen de overdenking zelf leest, kan je dat volgens mij vergelijken met het leren van een vreemde taal uit een boekje met zinnetjes. Ik zou me dan in het buitenland korte tijd kunnen redden met vaste uitdrukkingen en vragen, maarde ander echt begrijpen, nee dat zou ik niet kunnen. Ook wat mijn woordenschat en grammatica betreft zou ik tekort schieten om zinvol te communiceren of vriendschappen aan te gaan.
Alleen in combinatie met de Bijbel kunnen de gedachten van de schrijver van een overdenking ons dichter tot God brengen, die ernaar verlangt om ons ten volle Zijn liefde kenbaar te maken. Ik ben me gaan realiseren dat hoe drukker wij het hebben, hoe belangrijker het is om tijd vrij te maken om met God te zijn. Wij kunnen kracht, bescherming, leiding en vrede vinden door de Bijbel te bestuderen en te bidden.

Gebed:
Lieve hemelse Vader, spoor ons aan om uw woord te lezen en uw liefde met anderen te delen. Amen.
Centrale gedachte:
Het lezen van de Bijbel in combinatie met de verhalen van andere gelovigen is een dubbele zegen.
Voorbede:
voor Bijbelvertalers.
Mw. Faith Ford (Herefordshire, Engeland)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.