Blijf stromen Zondag, 7 februari 201…

Blijf stromen Zondag, 7 februari 2016

Bijbellezing: Amos 5:21-24
Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek.
(Amos 5:24, HSV)

Enkele jaren geleden brachten mijn vrouw en ik het weekend door bij een vriendin in haar nieuwe huis. Tijdens ons verblijf nam ze ons mee door de achtertuin naar haar vijver. Ik werd geraakt door de stilheid van het water, de honderden waterlelies en het kwaken van de kikkers.
Terwijl ik nadacht over deze schilderachtige aanblik, kwam de volgende gedachte bij me op: Vele jaren lang ben ik zo stil als een vijver geweest achter de grootse gevel van mijn kerk. Jaar na jaar liet ik mij doordrenken van preken, Bijbelverzen en bemoedigende woorden, maar zelden liet ik die woorden weer uit mij stromen ten dienste van anderen.
Ik ben aan het leren dat ik God niet volledig kan liefhebben zonder mijn naaste lief te hebben. Ik heb hen lief door het goede nieuws van Jezus Christus’ dood aan het kruis met hen te delen, door voor hen te bidden, hen te bezoeken wanneer ze ziek zijn, hun een schuilplaats te bieden en hen te helpen wanneer ze in nood zijn.
De Heer heeft ons niet geroepen om stilstaand water te zijn. Hij wil dat wij ons geloof als een rivier naar buiten laten stromen. Jezus zei: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.” (Johannes 7:38). Water stroomt, de Geest stroomt, liefde stroomt. De liefde van Christus kan ons helpen onze wereld te veranderen wanneer we anderen nederig dienen, binnen en buiten onze plekken van aanbidding.

Gebed:
Lieve Heer, help ons om stil te zijn in Uw aanwezigheid en actief in het dienen van anderen. Amen.
Centrale gedachte:
Met Gods hulp kunnen mijn daden eerlijk en rechtvaardig zijn.
Voorbede:
om Gods roeping voor daden van gerechtigheid te beantwoorden.
Michael Lewis (Virginia, VS)

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.